update ng tinagalog na dokumento ng FSF

Top Page
ThreadAuthorDate ()
Mroel cantada
MNinaw de Leon
Meric pareja