Re: [klug] Ping

Top Page

Reply to this message
Author: Jonathan Salahid
Date:  
To: Kagay-Anon Linux Users' Group (KLUG) Mailing List
Subject: Re: [klug] Ping
Hala na buhi ang klug pila na ka tuig ni labay

On Sat, Dec 15, 2018, 5:52 PM botp <botpena@??? wrote:

>
> On Fri, Dec 14, 2018 at 1:17 PM rayranz <rayran2k5@???> wrote:
>
>> Need help please? dili ko ka send email sa PLDT DSL if dili nako e relay
>> ang postfix sa spamav2@???
>> relayhost=spamav2@???
>> unsay maau solution kay ingon sa PLDT gui block daw smtp port 25? Thanks.
>>
>
> rayranz, pag create ug another thread pls; bale, new mail (w corr new
> subject / content like above), then send to klug list...
>
> best regards,
> thanks --botp
>
> _________________________________________________
> Kagay-Anon Linux Users' Group (KLUG) Mailing List
> klug@??? (http://lists.linux.org.ph/mailman/listinfo/klug)
> Searchable Archives: http://archives.free.net.ph

_________________________________________________
Kagay-Anon Linux Users' Group (KLUG) Mailing List
klug@??? (http://lists.linux.org.ph/mailman/listinfo/klug)
Searchable Archives: http://archives.free.net.ph