Re: [plug-misc] Software Freedom Day at PUP San Juan

Top Page

Reply to this message
Author: Erwin Olario
Date:  
To: Erwin G. Olario, Philippine Linux Users' Group (PLUG) Catch-All Discussion List
Subject: Re: [plug-misc] Software Freedom Day at PUP San Juan
Alang-alang nang pangasiwaan ng PUP San Juan, at ng kanilang direktor, G.
Jaime Guttierez, Jr., ipinaa-abot ko ang aking taus-pusong pasasalamat
kina Mak, Drexx, Arielle, Rally, Ed, at Nate, sa kanilang pag-aambag ng
panahon, kaalaman (at mahabang pasensiya sa trapik - si Arielle na dalawang
oras mahigit pumila para makasakay, si Drexx na pawisan at humahangos na
dumating, at sina Mak Rally na gumising ng sadyang maaga ) para sa mga
mag-áaral pamantasan sa San Juan, at pakikibagahi ng kanilang
kauna-unahang pag-daraos ng Software Freedom Day.

Ikinatutuwa ko na inyong naitanghal ang kahusayan ng FOSS sa iba't ibang
larangan: paaralan, opisina, forensiks, sa pag-mamapa, sa pag-guhit at
malikhaing sining, at kasama na pati na rin sa teknikal na industriya.

Binabati ko kayo sa inyong matagumpay na pag-akit at hikayat sa mga lumahok
na estudyante at mga guro. Sana ay magbigay daan ito sa pagpapalawak ng
kaalaman tungkol sa FOSS, at pilosopiya ng Malaya at Bukas na kultura, na
siya namang gatong nito. Sana rin ay magpatuloy ang ating kolaborasyon sa
mga katulad pang adhikain sa hinaharap.

Sumasainyo,

Erwin

P.S.
Meron akong ilang litrato kinuha, at ibinahagi online:
https://goo.gl/photos/U4Z9F245K6RNRUzV9 . Hinihintay ko pa ang mga
"opisyal" na larawan galing sa kanilang litritista, at ilalagay ko rin dito
ang kanila mga kuha kapag natanggap ko na ang mga kopya nito.


On Wed, Sep 21, 2016 at 9:45 AM Erwin G. Olario <erwin@???> wrote:

Isang magandang araw sa ating lahat.

Nais ko kayong paunlakang dumalo sa isang maikli (at naantalang)
pagdiriwang ng Software Freedom Day (SFD) [0] sa darating na ika-3 ng
Oktubre, Lunes, 9:00-11:00am na gaganapin sa kampus ng PUP sa San Juan [1],
Addition Hills, San Juan, NCR.

Nakikipag-sabwatan ako :D sa PUP San Juan, upang ipabatid ang konsepto ng
Free and Open sa software at kultura sa kanilang komuninad. Ang SFD ay
isang programang nagtataas ng kamalayan tungkol sa Malayang (Free)
software, mga kagalingan nito, at ang paghimok sa pag-gamit ng mga ito. Ito
ay nakaugilang ginaganap tuwing ika-tatlong Sabado ng Septyembre, pero
hindi naman ito nakataga sa bato. (Trivia: Ang ikatlong Sabado ng
Septyembre ay "Talk Like A Pirate Day" parodic holiday din. :) )

Sana ay may pagkakataong kayo dumalo, at makibahagi. Gusto sana naming
marinig ang inyong mga kwento at pagtatalakay tungkol sa: Free Software,
Open Software, Linux, Free geo-spatial data, FOSS sa industriya at trabaho,
FOSS sa pamahalaan, atbp.

Kung nais ninyong mag-tanghal o mag-salita, o kung may tanong kayo,
padalhan ninyo ako ng email.

Paki-bahaging muli ang mensaheng ito.

Erwin

P.S.
The program and presentation may be made in Filipino or English.

[0]: http://www.softwarefreedomday.org/
[1]]: http://osm.org/go/4zhSCcy2V-?m=&way=228846003

--

-- Dispatched by mental telepathy via Ansible
___________________________________________________________
Philippine Linux Users' Group (PLUG) Catch-All Mailing List
http://lists.linux.org.ph/mailman/listinfo/plug-misc
Searchable Archives: http://archives.free.net.ph