Re: [plug-misc] Software Freedom Day at PUP San Juan

Top Page

Reply to this message
Author: Erwin G. Olario
Date:  
To: Philippine Linux Users' Group (PLUG) Catch-All Discussion List, drexxl
Subject: Re: [plug-misc] Software Freedom Day at PUP San Juan
Drexx, sa palagay ko ay kawili-wiling malaman kung paano ginagamit ang
FOSS tools sa pamahalaan. Gusto mo bang mag-tanghal?

Erwin


On Wed, Sep 21, 2016 at 11:22 AM Drexx Laggui [personal] <drexxl@???>
wrote:

> 21Sep2016 (UTC +8)
>
> Isang mabuting araw din para sa iyo, ka-Erwin!
>
> Okay na okay ito, puwede bang mag-share ng experience sa inyo, ukol sa
> mga open-source tools na ginagamit namin sa mga trial courts at
> arbitration centers dito sa Pilipinas at ibang bansa?
>
>
>
> 2016-09-21 9:45 GMT+08:00 Erwin G. Olario <erwin@???>:
> > Isang magandang araw sa ating lahat.
> >
> > Nais ko kayong paunlakang dumalo sa isang maikli (at naantalang)
> pagdiriwang
> > ng Software Freedom Day (SFD) [0] sa darating na ika-3 ng Oktubre, Lunes,
> > 9:00-11:00am na gaganapin sa kampus ng PUP sa San Juan [1], Addition
> Hills,
> > San Juan, NCR.
> >
> > Nakikipag-sabwatan ako :D sa PUP San Juan, upang ipabatid ang konsepto ng
> > Free and Open sa software at kultura sa kanilang komuninad. Ang SFD ay
> isang
> > programang nagtataas ng kamalayan tungkol sa Malayang (Free) software,
> mga
> > kagalingan nito, at ang paghimok sa pag-gamit ng mga ito. Ito ay
> nakaugilang
> > ginaganap tuwing ika-tatlong Sabado ng Septyembre, pero hindi naman ito
> > nakataga sa bato. (Trivia: Ang ikatlong Sabado ng Septyembre ay "Talk
> Like A
> > Pirate Day" parodic holiday din. :) )
> >
> > Sana ay may pagkakataong kayo dumalo, at makibahagi. Gusto sana naming
> > marinig ang inyong mga kwento at pagtatalakay tungkol sa: Free Software,
> > Open Software, Linux, Free geo-spatial data, FOSS sa industriya at
> trabaho,
> > FOSS sa pamahalaan, atbp.
> >
> > Kung nais ninyong mag-tanghal o mag-salita, o kung may tanong kayo,
> padalhan
> > ninyo ako ng email.
> >
> > Paki-bahaging muli ang mensaheng ito.
> >
> > Erwin
> >
> > P.S.
> > The program and presentation may be made in Filipino or English.
> >
> > [0]: http://www.softwarefreedomday.org/
> > [1]]: http://osm.org/go/4zhSCcy2V-?m=&way=228846003
> >
> >
> > ___________________________________________________________
> > Philippine Linux Users' Group (PLUG) Catch-All Mailing List
> > http://lists.linux.org.ph/mailman/listinfo/plug-misc
> > Searchable Archives: http://archives.free.net.ph
>
>
>
> --
>
> Drexx Laggui -- CISA, CISSP, CFE Associate
> http://www.laggui.com ( Manila & California )
> Computer forensics; Penetration testing; QMS & ISMS developers; K-Transfer
> PGP fingerprint = 0117 15C5 F3B1 6564 59EA 6013 1308 9A66 41A2 3F9B
> ___________________________________________________________
> Philippine Linux Users' Group (PLUG) Catch-All Mailing List
> http://lists.linux.org.ph/mailman/listinfo/plug-misc
> Searchable Archives: http://archives.free.net.ph
>

___________________________________________________________
Philippine Linux Users' Group (PLUG) Catch-All Mailing List
http://lists.linux.org.ph/mailman/listinfo/plug-misc
Searchable Archives: http://archives.free.net.ph