Re: [plug-misc] Software Freedom Day at PUP San Juan

Top Page

Reply to this message
Author: Drexx Laggui [personal]
Date:  
To: Philippine Linux Users' Group (PLUG) Catch-All Discussion List
CC: osm-ph
Subject: Re: [plug-misc] Software Freedom Day at PUP San Juan
21Sep2016 (UTC +8)

Isang mabuting araw din para sa iyo, ka-Erwin!

Okay na okay ito, puwede bang mag-share ng experience sa inyo, ukol sa
mga open-source tools na ginagamit namin sa mga trial courts at
arbitration centers dito sa Pilipinas at ibang bansa?2016-09-21 9:45 GMT+08:00 Erwin G. Olario <erwin@???>:
> Isang magandang araw sa ating lahat.
>
> Nais ko kayong paunlakang dumalo sa isang maikli (at naantalang) pagdiriwang
> ng Software Freedom Day (SFD) [0] sa darating na ika-3 ng Oktubre, Lunes,
> 9:00-11:00am na gaganapin sa kampus ng PUP sa San Juan [1], Addition Hills,
> San Juan, NCR.
>
> Nakikipag-sabwatan ako :D sa PUP San Juan, upang ipabatid ang konsepto ng
> Free and Open sa software at kultura sa kanilang komuninad. Ang SFD ay isang
> programang nagtataas ng kamalayan tungkol sa Malayang (Free) software, mga
> kagalingan nito, at ang paghimok sa pag-gamit ng mga ito. Ito ay nakaugilang
> ginaganap tuwing ika-tatlong Sabado ng Septyembre, pero hindi naman ito
> nakataga sa bato. (Trivia: Ang ikatlong Sabado ng Septyembre ay "Talk Like A
> Pirate Day" parodic holiday din. :) )
>
> Sana ay may pagkakataong kayo dumalo, at makibahagi. Gusto sana naming
> marinig ang inyong mga kwento at pagtatalakay tungkol sa: Free Software,
> Open Software, Linux, Free geo-spatial data, FOSS sa industriya at trabaho,
> FOSS sa pamahalaan, atbp.
>
> Kung nais ninyong mag-tanghal o mag-salita, o kung may tanong kayo, padalhan
> ninyo ako ng email.
>
> Paki-bahaging muli ang mensaheng ito.
>
> Erwin
>
> P.S.
> The program and presentation may be made in Filipino or English.
>
> [0]: http://www.softwarefreedomday.org/
> [1]]: http://osm.org/go/4zhSCcy2V-?m=&way=228846003
>
>
> ___________________________________________________________
> Philippine Linux Users' Group (PLUG) Catch-All Mailing List
> http://lists.linux.org.ph/mailman/listinfo/plug-misc
> Searchable Archives: http://archives.free.net.ph
--

Drexx Laggui -- CISA, CISSP, CFE Associate
http://www.laggui.com ( Manila & California )
Computer forensics; Penetration testing; QMS & ISMS developers; K-Transfer
PGP fingerprint = 0117 15C5 F3B1 6564 59EA 6013 1308 9A66 41A2 3F9B
___________________________________________________________
Philippine Linux Users' Group (PLUG) Catch-All Mailing List
http://lists.linux.org.ph/mailman/listinfo/plug-misc
Searchable Archives: http://archives.free.net.ph