[plug-misc] Software Freedom Day at PUP San Juan

Top Page

Reply to this message
Author: Erwin G. Olario
Date:  
To: osm-ph, Philippine Linux Users' Group (PLUG) Catch-All Discussion List
Subject: [plug-misc] Software Freedom Day at PUP San Juan
Isang magandang araw sa ating lahat.

Nais ko kayong paunlakang dumalo sa isang maikli (at naantalang)
pagdiriwang ng Software Freedom Day (SFD) [0] sa darating na ika-3 ng
Oktubre, Lunes, 9:00-11:00am na gaganapin sa kampus ng PUP sa San Juan [1],
Addition Hills, San Juan, NCR.

Nakikipag-sabwatan ako :D sa PUP San Juan, upang ipabatid ang konsepto ng
Free and Open sa software at kultura sa kanilang komuninad. Ang SFD ay
isang programang nagtataas ng kamalayan tungkol sa Malayang (Free)
software, mga kagalingan nito, at ang paghimok sa pag-gamit ng mga ito. Ito
ay nakaugilang ginaganap tuwing ika-tatlong Sabado ng Septyembre, pero
hindi naman ito nakataga sa bato. (Trivia: Ang ikatlong Sabado ng
Septyembre ay "Talk Like A Pirate Day" parodic holiday din. :) )

Sana ay may pagkakataong kayo dumalo, at makibahagi. Gusto sana naming
marinig ang inyong mga kwento at pagtatalakay tungkol sa: Free Software,
Open Software, Linux, Free geo-spatial data, FOSS sa industriya at trabaho,
FOSS sa pamahalaan, atbp.

Kung nais ninyong mag-tanghal o mag-salita, o kung may tanong kayo,
padalhan ninyo ako ng email.

Paki-bahaging muli ang mensaheng ito.

Erwin

P.S.
The program and presentation may be made in Filipino or English.

[0]: http://www.softwarefreedomday.org/
[1]]: http://osm.org/go/4zhSCcy2V-?m=&way=228846003
___________________________________________________________
Philippine Linux Users' Group (PLUG) Catch-All Mailing List
http://lists.linux.org.ph/mailman/listinfo/plug-misc
Searchable Archives: http://archives.free.net.ph