Re: update ng tinagalog na dokumento ng FSF

Top Page

Reply to this message
Author: eric pareja
Date:  
To: Ninaw de Leon, Filipino Linux Documentation Project
CC: Filipino Linux Documentation Project
Subject: Re: update ng tinagalog na dokumento ng FSF
Medyo lumang email yun... ngayon lang lumusot sa fil-linux-doc list sa
free.net.ph... pero nasa http://tl.linux.org.ph ang mga nasabing mga
dokumento na salin ni Roel. Mukhang nadoble ang mailing list natin...
fil-linux-doc sa lists.free.net.ph atsaka fldp sa banwa.upm.edu.ph.


Sinabi ni Ninaw de Leon noong Miy, Abr 20, 2005 ng 10:34:46PM PHT:
> Down ba ang site? Hindi ko maakses eh.
>
> Siya nga pala, gagradweyt na ako. Pinag-iisipan ko na ang puwede kong
> isalin o kaya gawing dokumento. May mga suggestion ba kayo?
>
> <snip>
>
> > mula sa FSF
> >
> > 1. Mga Kategoriya ng Timawa at Hindi Timawang Program
> > 2. Mga Nakalilitong Salita at Parirala na mas Mabuting Iwasan
> > 3. Bakit Walang Dapat Magmay-ari ng Program
> > 4. Microsoft ba ang Hari ng mga Haliwaw
> >
> > itong huli ay medyo luma na ang datos pero nagustuhan kong panimulang
> > talakayan kung bakit mas gusto ko ang GNU/Linux:
> >
> > "Bakit Linux" mula sa SEUL
> >
> > Matatagpuan sa "http://timawa.org/GNU/"
> >
> > Masiyahan sana kayo!
> >
> > roel
> >


--
___ eric pareja (xenos@???) User #8159 http://counter.li.org
\e/ [ Philippine Linux Users' Group | http://plug.linux.org.ph ]
v [ IRC /join #plug @irc.free.net.ph ] [ Linux TL | http://tl.linux.org.ph ]
"Ang hindi marunong magmahal ng sariling wika ay higit pa sa malansang isda."


_______________________________________________________
Filipino Linux Documentation Project Mailing List
fil-linux-doc@???
http://lists.free.net.ph/mailman/listinfo/fil-linux-doc
Searchable Archives: http://archives.free.net.ph