Re: update ng tinagalog na dokumento ng FSF

Top Page

Reply to this message
Author: Ninaw de Leon
Date:  
To: fil-linux-doc
Subject: Re: update ng tinagalog na dokumento ng FSF
Down ba ang site? Hindi ko maakses eh.

Siya nga pala, gagradweyt na ako. Pinag-iisipan ko na ang puwede kong
isalin o kaya gawing dokumento. May mga suggestion ba kayo?

<snip>

> mula sa FSF
>
> 1. Mga Kategoriya ng Timawa at Hindi Timawang Program
> 2. Mga Nakalilitong Salita at Parirala na mas Mabuting Iwasan
> 3. Bakit Walang Dapat Magmay-ari ng Program
> 4. Microsoft ba ang Hari ng mga Haliwaw
>
> itong huli ay medyo luma na ang datos pero nagustuhan kong panimulang
> talakayan kung bakit mas gusto ko ang GNU/Linux:
>
> "Bakit Linux" mula sa SEUL
>
> Matatagpuan sa "http://timawa.org/GNU/"
>
> Masiyahan sana kayo!
>
> roel
>
> ------------------------------

<snip>
--
Linux Registered User #308259 < http://counter.li.org >
Rediscover the web < http://getfirefox.com >
_______________________________________________________
Filipino Linux Documentation Project Mailing List
fil-linux-doc@???
http://lists.free.net.ph/mailman/listinfo/fil-linux-doc
Searchable Archives: http://archives.free.net.ph