update ng tinagalog na dokumento ng FSF

Top Page

Reply to this message
Author: roel cantada
Date:  
To: fil-linux-doc
Subject: update ng tinagalog na dokumento ng FSF
sa mga taga-fldp,

narito ang limang artikulong isinalin ko:

mula sa FSF

1. Mga Kategoriya ng Timawa at Hindi Timawang Program
2. Mga Nakalilitong Salita at Parirala na mas Mabuting Iwasan
3. Bakit Walang Dapat Magmay-ari ng Program
4. Microsoft ba ang Hari ng mga Haliwaw

itong huli ay medyo luma na ang datos pero nagustuhan kong panimulang
talakayan kung bakit mas gusto ko ang GNU/Linux:

"Bakit Linux" mula sa SEUL

Matatagpuan sa "http://timawa.org/GNU/"

Masiyahan sana kayo!

roel


_______________________________________________________
Fil-Linux-Doc mailing list
fil-linux-doc@???
http://lists.free.net.ph/mailman/listinfo/fil-linux-doc
Searchable Archives: http://marc.free.net.ph