UP Diksyunaryong Filipino

Top Page

Reply to this message
Author: Ninaw de Leon
Date:  
To: fil-linux-doc
Subject: UP Diksyunaryong Filipino
Magandang araw. Bago lang ako sa list. Gusto ko lang sana irekomenda
yung UP Diksyunaryong Filipino sakaling hindi niyo pa naririnig iyon.
Hindi ito kagaya ng mga tradisyonal na mga diksyunaryo dahil marami
itong mga hiram na salita na may Filipino explanation. Hindi lang
Inggles, kundi may mga hiram ding salita mula sa iba't ibang wika ng
Pilipinas gaya ng Cebuano, Waray, Ibanag, etc... Higit pa, maraming
mga terms na pang-teknolohiya at lalo na pang-computer. Sang-ayon din
ako kay kuya Eric na hindi natin kailangang isalin lahat ng salita.
Gaya ng ibang mga wikang mauunlad, manghihiram tayo at ilalagay natin
sa sarili nating konteksto. Gusto ko na rin nga sana magsalin, hindi
ko lang alam kung saan magsisimula. :D
--
Linux Registered User #308259 < http://counter.li.org >
Rediscover the web < http://getfirefox.com >
_______________________________________________________
Fil-Linux-Doc mailing list
fil-linux-doc@???
http://lists.free.net.ph/mailman/listinfo/fil-linux-doc
Searchable Archives: http://marc.free.net.ph