Linux in Europe-(Paano pa kaya sa 'Pinas?)

Top Page
Author: Edgar Sanz
Date:  
To: bayanihan
Subject: Linux in Europe-(Paano pa kaya sa 'Pinas?)
http://www.distrowatch.com/weekly.php?issue=20040823#1

Read this article from Distrowatch about how linux is doing in Europe.Kung ganito ang pagtanggap ng Europe sa linux paano pa kaya ang Pilipinas? Aminin na natin,isa sa mga drawbacks ng linux-hindi ito pagkakakuwartahan!

        
---------------------------------
Do you Yahoo!?
Take Yahoo! Mail with you! Get it on your mobile phone.__________________________________________________________
Bayanihan GNU/Linux Development Mailing List
bayanihan@??? (#Bayanihan @ irc.free.net.ph)
http://lists.free.net.ph/mailman/listinfo/bayanihan
Project Home: http://bayanihan.gov.ph
Searchable Archives: http://marc.free.net.ph