Re: style guide

Top Page

Reply to this message
Author: ricardo jr bahague
Date:  
To: Dean Michael Berris
CC: Filipino Linux Documentation Project
Old-Topics: Re: style guide
Subject: Re: style guide

Hello to all,

mukhang mabubuhay na ulit, ang mailing list natin. dahil wala pa tayong mga
detalyeng teknikal sa pisikal na kalalabasan ng mga salin iminumungkahi ko
ang mga sumusunod;

1. gayahin muna natin ang format ng mga HOW-TO docs. kung maaari sa text
editor natin isulat. para mas madali ilipat sa latex o sa anumang format na
mapagkakasunduan natin.

2. sa pagsasalin, nais natin ang madaling maiintindihang mga salin. gamitin
natin ang karaniwang tagalog/filipino. kapag may mga salin na, pag-usapan na
natin ang pinal na salin.

3. ang pagdulog sa sentro ng wikang pilipino, sa palagay ko, ay hindi pa
kinakailangan.

4. pangunahing layunin natin sa pagsasalin: MADALING MAINTINDIHAN.

sa mga kasama rito, liban sa pag-bulantaryo ng mga paksang isasalin magandang
may ilan ng mag-boluntaryo bilang mga editors. sila ang magiging sentro ng
ating inisyatiba.

sa muli,

rickQuoting Dean Michael Berris <dmcb@???>:

> Hi mike,
>
> I am also interested in writing a few HOWTO's myself, and translating
> documentation for things like the kernel, and a few userland tools that
> I personally use.
>
> I don't know if there exists such a style sheet, although i think the
> format to be followed is the format in which the doc came in.
>
> I also have a Distro thing going, and i am also planning to do the
> documentation in Filipino (more specifically, and politically correct
> would be tagalog).
>
> Please correct me if I'm wrong.
>
> HTH and TIA. :)
>
> On Sun, 2003-06-29 at 21:11, Mike P wrote:
> > Dear FLDP colleagues:
> >
> > I am planning to translate the Firebird browser to
> > incorporate Filipino language support. I know people
> > here already translated linux documents to Filipino.
> > I would like to ask for advice on where I can find a
> > style guide to use. Even some advice on how to be
> > consistent in the translation would do. Thanks.
> --
> -=[mikhail]=-
>
> aka Dean Michael C. Berris
> home +63 49 5680142
> work +63 49 5680024
> http://free.net.ph/Members/mikhailberis
> pgp key ID = 0xF9501761
>
> -----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
> Version: 3.12
> GCS d- s:+ a--- C++ UL++ P+ L+++ E- W+ N* o K w--
> O---- M- V-- PS+ PE Y+ PGP++ t+ 5 X+ R+ tv+ b++ DI+ D+
> G e h! r+ y+
> ------END GEEK CODE BLOCK------
>
_______________________________________________________
Fil-Linux-Doc mailing list
fil-linux-doc@???
http://lists.free.net.ph/mailman/listinfo/fil-linux-doc
Searchable Archives: http://marc.free.net.ph