Bayanihan Linux v3 development

Top Page

Reply to this message
Author: Mike P
Date:  
To: Filipino Linux Documentation Project
Subject: Bayanihan Linux v3 development
Mga kapanalig sa FLDP:

Ang Bayanihan Linux v3 ay sinisimulan nang planuhin.

Kung kayo ay interesadong mag-ambag ng kahit anong tulong
sa distro, mangyari lamang na lumahok sa devt. mailing list
ng Bayanihan:
http://lists.free.net.ph/mailman/listinfo/bayanihanTahanan ng BL:
http://bayanihan.asti.dost.gov.ph


--
Mike P
_______________________________________________________
Fil-Linux-Doc mailing list
fil-linux-doc@???
http://lists.free.net.ph/mailman/listinfo/fil-linux-doc
Searchable Archives: http://marc.free.net.ph