tinagalog na gnu gpl

Top Page

Reply to this message
Author: roel cantada
Date:  
To: fil-linux-doc
Subject: tinagalog na gnu gpl
matagal-tagal nang walang nagpopost dito sa fldp.
nawalan na ba ng interes ang mga unang kasapi nito?

magkagayunman, narito ang mga burador ko ng tinagalog
na gnu gpl, gfdl, lgpl at iba pang dokumento ng Free
Software Foundation.

http://timawa.org/GNU/

Inaasahan ko ang mungkahi at mga puna.

salamat,

roel

__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com
_______________________________________________________
Fil-Linux-Doc mailing list
fil-linux-doc@???
http://lists.free.net.ph/mailman/listinfo/fil-linux-doc
Searchable Archives: http://marc.free.net.ph